Consilierea

              Consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depăşească diverse stări sau situaţii cu care se confruntă în evoluţia personală şi profesională, valorificând şi dezvoltând resursele şi potenţialul propriu.

Specialistul în consiliere pentru dezvoltare personală este o persoană neutră, imparţială, care îi susţine pe clienţi în investigarea situaţiilor problemă şi facilitează explorarea soluţiilor potenţiale pentru reglarea eventualelor disfuncţionalităţi induse în plan personal şi în relaţiile socio-profesionale de către o serie de factori perturbatori extrem de variaţi printre care se înscriu: volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în mod curent, multiplele responsabilităţi asumate în familie şi societate, imprevizibilitatea contextelor de lucru, dinamica schimbărilor şi nevoia continuă de adaptare în situaţii noi, presiunea informaţională etc.

Consilierul pentru dezvoltare personală stimulează identificarea şi alegerea soluţiei optime de către fiecare client pentru sine însuşi, pentru diminuarea nivelului de stres, înlăturarea confuziei, tensiunilor acumulate şi a blocajelor temporare induse în evoluţia personală pe unul sau mai multe planuri.

            Investigarea situaţiilor problemă se realizează împreună cu persoanele afectate, pe baza acordului lor liber exprimat, pe parcursul unui proces în care sunt analizate şi clarificate cauzele care generează perturbaţii şi sunt identificate diverse alternative posibile de îndepărtare a blocajelor resimţite.

Intervenţia specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă în ghidarea, susţinerea şi încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici şi instrumente specifice, în vederea sondării şi relevării propriilor capacităţi şi resurse şi a conştientizării punctelor critice din existenţa proprie şi a posibilităţilor de depăşire a situaţiilor neconvenabile într-o manieră particularizată.

De asemenea, consilierul acordă sprijin clienţilor atât pentru explorarea alternativelor de evoluţie în viitor pornind de la potenţialul propriu, caracteristicile individuale ale acestora, nevoile şi aspiraţiile exprimate, cât şi pentru corectarea deficienţelor identificate şi abordarea constructivă a modalităţilor de implicare, relaţionare şi acţiune la nivel individual sau ca parte în cadrul unor grupuri care urmează să funcţioneze unitar şi armonios.

În acest scop, consilierul pentru dezvoltare personală facilitează accesul indivizilor la resursele interioare proprii, dezvoltă talentele şi potenţialul uman, îmbunătăţeşte calitatea vieţii personale şi profesionale a celor interesaţi să progreseze în plan individual sau colectiv şi contribuie la realizarea obiectivelor şi aspiraţiilor acestora.

Consilierea reprezintă: o tehnică de informare şi de evaluare, un mijloc de a modifica în sens pozitiv comportamentul subiecţilor, o experienţă de comunicare, o căutare comună a sensului vieţii. Este o relaţie umană, o formă specifică de comunicare, formă care implică ascultarea, care are ca scop prevenirea/ameliorarea/gestionarea situaţiilor de criză, o formă confidenţială de a acorda ajutor, o activitate realizată de specialişti.

În cadrul procesului de consiliere specialistul asigură: confidenţialitatea, ca premisă a inducerii unui real sentiment de siguranţă la nivelul subiectului consiliat, non-judecarea şi ascultarea activă, suportul afectiv, respectul faţă de client, responsabilizarea pentru realizarea obiectivelor fixate în comun.

Consilierea, bazată pe principiul dezvoltării personale a clientului, are un caracter confidenţial, este o relaţie de sprijin, ajutând consiliatul să-şi indentifice resursele.

Activitatea de consiliere constă, indiferent de tehnicile utilizate, în: a nu intra cu “bocancii” în universal interior al consiliatului, a nu “prescrie” reţete, a crea un climat favorabil manifestării autentice a interlocutorului, a vedea dincolo de aparenţe, a facilita, la nivelul clientului, autocunoaşterea, autodefinirea, autoevaluarea şi formarea abilităţilor de comunicare, a ajuta consiliatul să-şi conceapă propriul scenariu, propriile strategii acţionale şi propriile opţiuni, în conformitate cu resursele sale reale, manifeste sau latente, în conformitate cu resorturile motivaţionale de care dispune.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s